Trygderefusjon via HELFO

Vi kan hjelpe deg med trygderefusjon

Solbygg Tannlegesenter har godkjenning for direkte trygderefusjon med Helfo. Det betyr at du ved en rekke behandlinger kun betaler egenandel, og du slipper å søke om refusjon i etterkant. Våre tannleger er godt kjent med refusjonssystemet, og kan hjelpe deg til å vurdere hvilke rettigheter du har. Vi har også Helfo-godkjenning for utføring av implantat-operasjoner. Dette kan du lese mer om her: Staten tar regninga for tennene dine

Helfo logo

Priser og refusjon

Vi anbefaler deg å kontakte en av våre tannleger for å få hjelp til å regne ut et kostnadsoverslag, da det kan være vanskelig å finne ut om akkurat ditt tilfelle møter kravene som skal til for å få dekket utgifter.

Bilde av tannleger

Trygghet

Det er svært mange pasienter som idag tilfredsstiller krav til rettigheter fra NAV. Det er derfor særdeles viktig å utreder dine rettigheter før du engasjerer seg i ”tannturisme”. Ofte kan tannlegebehandling i Norge bli minst like rimelig som behandling i utlandet. Solbygg Tannlegesenter har egen kjevekirurg som gjør inngrep i vår klinikk, og din egen tannlege kan følge med på operasjonen.

Du er derved sikret at det er nær kommunikasjon mellom tannlege og kirurg slik at du får tett, trygg og profesjonell oppfølging.

Bilde av ansatt

Hvordan få tilskudd?

Det finnes hovedsakelig to kilder for offentlige tilskudd til tannlegebehandling. Begge organiseres gjennom NAV, men er ulike i forutsetning:

1. NAV sosial

Dette tilskuddet er søknadsbetinget. Dette omfatter alle typer tannlegebehandling som har til hensikt å etablere og opprettholde en normal og funksjonell tannhelse med minst 20 tenner i munnen. Vilkår for behandlingen er at søker tilfredsstiller krav til sosial støtte fra bostedskommunen. Det er loven om sosiale tjenester som gir disse rettighetene.

Fremgangsmåte
Tannlegen må gjennomføre en undersøkelse før behandlingen starter. Kostnadene for denne undersøkelsen og røntgen må betales av søker, eller avtales med søkers NAV-sosial kontor. Det er viktig at behandlingen planlegges i sin helhet slik at selve gjennomføringen går raskt og enkelt.
Det er også vanlig at lokale NAV kontor kan gi grønt lys for at akuttbehandling kan gjennomføres på kort varsel dersom en har smerter.

2. «Folketrygdens stønad» til dekning av utgifter, eller «Forskrift om stønad»

Fremgangsmåte
Behandling gjennomføres etter en avtalt behandlingsplan med utarbeidet kostnadsoverslag.
Her fremgår det hvor stort tilskuddet fra NAV er, dermed fremkommer også totalkostnader og hva pasienten selv må betale. Pasienten trenger ikke selv forhåndsbetale refusjonsbeløpet da våre klinikker har direkte oppgjør med Helfo. Pasienten betaler kun egenandelen som vil  variere i henhold til type behandling og pris på tjenesten. Ofte vil tannlegen be om dokumentasjon av diagnoser stilt av andre tannleger og leger. Pasienten har ansvaret for å fremskaffe slik dokumentasjon.