Priser

Priser gyldig fra 01.01.2018

Nedenfor finner du priser på de mest benyttede behandlingene. Prisene er veiledende, og vil variere alt ut i fra omfang og alvorlighetsgrad. Ved større behandlinger vil våre tannleger gå igjennom behandlingsforløpet med deg, sette opp en plan og gi deg et kostnadsoverslag.

Rabatter

Vi har 50% rabatt for studenter på undersøkelser, og 15%rabatt på behandlinger – også hos tannpleierne.

Ansatte i MHwirth og NOV, samt medlemmer av sørlandsparken næringsforening:
25% på undersøkelse, 10% på resten

Dersom du avbestiller mindre en 24 timer før oppsatt tid vil du få et ikke-møtt gebyr.

Behandling Beskrivelse Lav Middels
Undersøkelse allmenntannlege/Tannpleier Inklusive lett tannrens 850 950
Amalgam , Glassionomer , Kompositt Preparering og fylling, 1 fl ate (kl I,III,V) 750 950
Amalgam , Glassionomer , Kompositt Preparering og fylling 2 flater 1150 1550
Amalgam , Glassionomer , Kompositt Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl ater 1550 1950
Amalgam , Glassionomer , Kompositt Preparering og fylling, 4 eller fl ere fl ater 2100 2300
Anestesi Anestesi 60 175
Bropilar , Krone Bropilar/Krone inklusiv tanntekikk og alle deler,
ved Norsk Tannteknikk brukes høyt honorar
5990 6500
Ekstraksjon Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 1200 1300
Ekstraksjon Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot
i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
890 940
Ekstraksjon , Kirurgi Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 1895 2785
Endodonti Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) 3500 3800
Endodonti Rotfylling av tann med 2 kanaler konvensjonelt 4200 4400
Endodonti Rotfylling av premolarer (tann 4 til 5) 4200 4440
Endodonti Rotfylling av molarer (tann 6 til 8) 5100 5500
Implantat Tilbudspris implantat med tann 19500
Periodonti Behandling av marginal periodontitt 1010 1265
Periodonti Tillegg for kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodontitt 1550 1900
Protese Hel over- eller underkjeveprotese 10580 13925
Røntgen Panoramarøntgen (ortopantomografi ), per bilde 680 700

Betaling

Vi tar nå imot betaling med VIPPS.

Bilde av Solbygg logo på vegg
Vi tar nå imot betaling med VIPPS.