Priser

Priser gyldig fra 01.01.2018

Nedenfor finner du priser på de mest benyttede behandlingene. Prisene er veiledende, og vil variere alt ut i fra omfang og alvorlighetsgrad. Ved større behandlinger vil våre tannleger gå igjennom behandlingsforløpet med deg, sette opp en plan og gi deg et kostnadsoverslag.

Rabatter

Vi har 50% rabatt for studenter på undersøkelser, og 15%rabatt på behandlinger – også hos tannpleierne.

Ansatte i MHwirth og NOV, samt medlemmer av sørlandsparken næringsforening:
25% på undersøkelse, 10% på resten

Dersom du avbestiller mindre en 24 timer før oppsatt tid vil du få et ikke-møtt gebyr.

BehandlingBeskrivelseLavMiddels
Undersøkelse allmenntannlege/TannpleierInklusive lett tannrens850950
Amalgam , Glassionomer , KomposittPreparering og fylling, 1 fl ate (kl I,III,V)750950
Amalgam , Glassionomer , KomposittPreparering og fylling 2 flater11501550
Amalgam , Glassionomer , KomposittPreparering og fylling, 3 eller fl ere fl ater15501950
Amalgam , Glassionomer , KomposittPreparering og fylling, 4 eller fl ere fl ater21002300
AnestesiAnestesi60175
Bropilar , KroneBropilar/Krone inklusiv tanntekikk og alle deler,
ved Norsk Tannteknikk brukes høyt honorar
59906500
EkstraksjonUkomplisert ekstraksjon av tann eller rot12001300
EkstraksjonUkomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot
i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
890940
Ekstraksjon , KirurgiFjerning av retinert tann/dyptliggende rot18952785
EndodontiRotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)35003800
EndodontiRotfylling av tann med 2 kanaler konvensjonelt42004400
EndodontiRotfylling av premolarer (tann 4 til 5)42004440
EndodontiRotfylling av molarer (tann 6 til 8)51005500
ImplantatTilbudspris implantat med tann19500
PeriodontiBehandling av marginal periodontitt10101265
PeriodontiTillegg for kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodontitt15501900
ProteseHel over- eller underkjeveprotese1058013925
RøntgenPanoramarøntgen (ortopantomografi ), per bilde680700

Betaling

Vi tar nå imot betaling med VIPPS.

Bilde av Solbygg logo på vegg
Vi tar nå imot betaling med VIPPS.