Invisalign Usynlig regulering

Usynlig regulering - Invisalign

"Dette er en type regulering som bruker gjennomsiktige plastskinner til å rette tennene."

Sommerkampanje 2019:

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å se om Invisalign er noe for deg, samt gratis undersøkelse med rens når du har bestemt deg for å starte behandlingen. Gratis tannblekning etter endt Invisalignbehandling medfølger også denne kampanjen. Bestill time innen 31 juli for å benytte deg av kampanjen.

"Usynlig" regulering

Invisalign systemet kan rette opp i veldig mange typer bittfeil. Skinnene bytter man selv som regel hver uke, og en må komme til kontroll til tannlegen ca hver 6. eller 8. uke.  Skinnene skal vanligvis brukes 20-22 timer i døgnet og skal tas ut ved måltider og ved renhold av tennene. Behandlingstiden vil variere, men som regel varer den +/- 6 til 12 mnd. Vi tilbyr Invisalign ved våre klinikker i Kristiansand.

Dersom du er interessert i "usynlig" regulering, settes det opp en konsultasjonstime hvor vi undersøker om dette kan være aktuelt for deg.

Tannlege Hilde Reisersen jobber med Invisalign

Du vil få nødvendig informasjon, og kan stille spørsmål til tannlegen. Dersom du bestemmer deg for å starte behandlingen, tas det foto og tennene scannes, som videre sendes til Amsterdam. Her produseres en film med en virtuell modell l(clin check), som viser hvordan tennene flyttes og hvor mange skinner som skal benyttes. Denne får du se før de ferdige skinnene produseres, og filmen kan justeres flere ganger. Slik er du selv med på å bestemme det endelige resultatet. Når du er fornøyd med resultatet, produseres skinnene, og behandlingen kan starte.

Usynlig regulering - Invisalign

"Dette er en type regulering som bruker gjennomsiktige plastskinner til å rette tennene."

Spørsmål og svar

Gjør det vondt å bruke skinnene?

Det kan gjøre litt vondt med en gang du får nye skinner, men som regel avtar dette raskt. Noen opplever også litt smerter når de tar skinnene på og av i begynnelsen.

Hva kan jeg spise?

Du kan spise hva du vil så lenge du tar av deg skinnene.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Dette avhenger av tannstillingen din, men vanligvis tar det et sted mellom 8- 12 mnd.

Video

Denne videoen er fra en tilbyder i utlandet som forklarer Invisalign systemet godt:

.

Vi jobber mye med Invisalign