Implantater

Bilde av noen som skal få tannimplantat

"Vi bruker et sikkert og enkelt system som gir de beste resultatene"

Mangler du en tann eller to?

Ved første besøk vil tannlegen undersøke deg og munnen din med sikte på å fastslå om du egner deg for å gjennomføre en implantantbehandling.

I de fleste tilfellene vil det kunne settes inn et implantat, men på forskjellige måter. Planlegging er derfor svært viktig før behandling igangsettes. Det tas røntgen, det lages modeller og det måles i munnen og på røntgen for innsamling av mest mulig informasjon. Det vil også være nødvendig å få all informasjon om din allmennhelse og medisinbruk, da dette også kan påvirke behandlingen.

Viktig Informasjon om implantatbehandling

Tannlege Inga

Kom å ta en uforpliktende prat med oss

Ta gjerne kontakt med for å ta en prat med oss om dine muligheter, hvordan behandlingen fungerer og hvilke kostnader som er forbundet. Vi ser frem til å ta deg i mot.

Kontakt oss her

Bilde av noen som skal få tannimplantat

"Vi bruker et sikkert og enkelt system som gir de beste resultatene"

Hvem utfører behandlingen?

Kirurgisk innsetting av implantatskruer gjøres av personell som har spesiell kompetanse og utstyr til dette. Det kan gjennomføres på vår klinikk, hos annen kirurg eller på Arendals sykehus` kjevekirurgisk avdeling. Valget av operasjonssted besluttes i samråd med pasienten. Ved dette valget tas det hensyn til omfanget og arbeidets kompleksitet, pasientens allmennhelse, rett til trygderefusjon gjennom NAV, behandlingens kostnad og tidsrammen for gjennomføringen av hele behandlingen. Påbyggingen av tenner skjer vanligvis 3-5 måneder etter det kirurgiske inngrepet. Det er unntak fra denne regelen.

Hvordan lages tennene?

Konstruksjonen av tenner oppe på den fastgrodde implantatskruen benevnes som ”protetikk”. For å gjennomføre denne behandlingen må der tas avtrykk av kjevene og plasseringen av de innopererte implantatskruene, og på dette grunnlaget kan der produseres tenner av ulike typer. Det er et tannteknisk laboratorium som produserer tannerstatningene på grunnlag av tannlegens mål og beslutninger. Vi velger våre samarbeidslaboratorier nøye etter pris, leveranse og dyktighet.

Hvor ofte må jeg komme til tannlegen?

Store protetiske arbeider som broer og implantatforankrede proteser, krever mange besøk hos tannlegen, siden oppbyggingen av nye tenner krever flere mål og justeringer. Ved bygging av enkeltkrone og små broer kan det holde med 1-2 besøk hos tannlegen. Ved store helkjevekonstruksjoner er det nødvendig med 4-5 besøk. Da regnes behandlingstiden fra første avtrykk til ferdige tenner på plass, til omtrent 4-6 uker. Enkle kroner og små broer tar kortere tid.

Tenner på timen

Solbygg Tannlegesenter kan også tilby ”Tenner på timen”. Dette er en behandlingsmetode som gjør at alle mål og forberedelser gjøres ved hjelp av tredimensjonal CT røntgenteknologi. Tenner og implantater forberedes ferdig før behandlingen. Ved operasjonen settes både tenner og implantater inn samme dag. Dette er en svært avanser behandlingsform, men gir flotte resultater med minimum av smerte. Snakk med tannlegen om du ønsker å vite mer om dette.

Nobel biocare

Bilde av Nobel biocare implantat

Bilde viser hvordan implantatet settes på plass ved bruk av Nobel biocare.

To implantater

Viser bilde av to implantater

To implantater i kjeven kan gjøre livet med proteser bedre. De sitter fast når du spiser.
Be om pris.

 

Vi har høy kompetanse på implantater