Betennelse i tannkjøttet (Tannløsningssykdom)

Illustrasjon av betennelse i tannkjøttet(

Behandling og vedlikehold

Friskt tannkjøtt blør normalt ikke.

Men klarer en ikke å rengjøre tennene grundig nok, blir plakk liggende igjen på tannkjøttet. Tannkjøttet blir rødt og hovent, og blør lett. Dersom plakket blir liggende, kan det utvikle seg tannstein. Dette må fjernes av tannlege eller tannpleier. Dersom en fjerner tannsteinen regelmessig, og pusser grundig, går som regel denne lette tannkjøttsbetennelsen tilbake. Noen har behov for å rense tannstein hyppigere enn andre. Det viktigste for å få minst mulig tannstein er å holde tennene mest mulig rene.

Illustrasjon av periodontitt

Tannløsningssykdom

Behandling og vedlikehold.

Dersom plakk og tannstein blir liggende lenge kan det utvikle seg til en tannløsningssykdom. Da angripes benet som tannen står i, og tennene blir etter hvert løse. Har du fått en tannløsningssykdom vil vi hjelpe deg først og fremst med å stoppe sykdommen. Festet som allerede er tapt, vil ikke kunne gjenvinnes.

 

Illustrasjon av betennelse i tannkjøttet(

Diagnose

Friskt tannkjøtt blør normalt ikke.

Ofte vil pasienter vil ikke være klar over at de lider av en slik sykdom og det er derfor viktig at det er behandleren som hele tiden er på utkikk etter tegn til periodontitt og gingivitt. Dette må gjøres hele tiden på alle pasienter. Det tas alltid røntgenbilder som viser graden av bentap før behandling av tannkjøttsykdom.
Det også viktig å skaffe seg oversikt over pasientenes forventninger med sitt eget tannsett sett i sammenheng med alder, levesett, kosmetikk og kostbar protetikk og viktige støttetenner.

Behandlingsplanlegging

Tilbud om behandling av tannkjøttbetennelse bør følge en rasjonell opptrappingsplan.

Etter at pasienten er blitt informert om sin tilstand i grove trekk, kan det være fint å finne ut om hvor viktig pasienten selv synes problemet er. På grunnlag av samtale utformes en personlig tilpasset behandlingsplan.