Invisalign Usynlig regulering

Usynlig regulering - Invisalign

"Dette er en type regulering som bruker gjennomsiktige plastskinner til å rette tennene."

"Usynlig" regulering

Invisalign systemet kan rette opp i veldig mange typer bittfeil. Skinnene bytter man selv ca. hver uke, eventuelt hver 14. dag, og en må komme til kontroll til tannlegen ca hver 6. eller 8. uke.  Skinnene skal vanligvis brukes 20-22 timer i døgnet og skal tas ut ved måltider og ved renhold av tennene. Behandlingstiden vil variere, men som regel varer den +/- 6 til 12 mnd. Vi tilbyr Invisalign ved våre klinikker i Kristiansand.

Dersom du er interessert i "usynlig" regulering, settes det opp en gratis konsultasjonstime hvor vi undersøker om dette kan være aktuelt for deg.

Tannlege Hilde Reisersen jobber med Invisalign

Du vil få nødvendig informasjon, og kan stille spørsmål til tannlegen. Dersom du bestemmer deg for å starte behandlingen, tas det foto og avtrykk, som sendes til Amsterdam. Her produseres en film med en virtuell modell l(clin check), som viser hvordan tennene flyttes og hvor mange skinner som skal benyttes. Denne får du se før de ferdige skinnene produseres, og filmen kan justeres flere ganger. Slik er du selv med på å bestemme det endelige resultatet. Når du er fornøyd med resultatet, produseres skinnene, og behandlingen kan starte.

Usynlig regulering - Invisalign

"Dette er en type regulering som bruker gjennomsiktige plastskinner til å rette tennene."

Spørsmål og svar

Gjør det vondt å bruke skinnene?

Det kan gjøre litt vondt med en gang du får nye skinner, men som regel avtar dette raskt. Noen opplever også litt smerter når de tar skinnene på og av i begynnelsen.

Hva kan jeg spise?

Du kan spise hva du vil så lenge du tar av deg skinnene.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Dette avhenger av tannstillingen din, men vanligvis tar det et sted mellom 8- 12 mnd.

Video

Denne videoen er fra en tilbyder i utlandet som forklarer Invisalign systemet godt:

.

Vi jobber mye med Invisalign